Tam su

Tam su

Ba Ma người đã hy sinh cả cuộc đời cho bầy Con


Người cho cả cuộc đời cho bầy Con,
Người đã tạo cho tôi nên người
Người mà đã gắn bó và ban kiến thức thực-vật cho tôi
Người đã giúp tôi định tên và ép khô những mẫu thực vật.
Bây giờ
Mẹ đã ra đi
để lại trong tôi một khoảng trống lớn lao,
Một nỗi buồn vô tận
Tôi đã mồ côi Cha lẫn MẹCuối cùng người được gì ?
Người ra đi với tất cả tủi và buồn !!!
Mẹ, đã khóc, nước mắt Mẹ chan chứa tình thương,
Mẹ đã tha thứ, và Mẹ ra đi.
Hết, tôi vĩnh viễn không còn gặp Mẹ.
Người ơi !
Người có biết, Con nhớ người quá !
Lực bất tồng tâm, Người biết không !
Hằng đêm, Con đều tưởng nhớ lời Má dạy,
" Đem tất cả cuộc đời còn lại này cống hiến cho tha nhân,
và sức khỏe mọi người ".
Tôi hoàn toàn cô đơn, trên bước đường đời tôi chỉ có một mình.

Con kính lạy