Tam su

Tam su

lundi 12 octobre 2015

Giổ Ba Má 28-09-2015

Vân thành thật cám ơn Anh Chi Tư và con gái Phương Thảo, đã có lòng giúp để hoàn thành ngày giổ Ba Má Vân tốt đẹp.
 

 Ơn Cha - Y Vân