Tam su

Tam su

mardi 21 juin 2011

Bức thư không gởi

Bức thư không gởi


Trên đường tuyết, thảnh thơi rong bước
Rét căm căm, mặt nước lững lờ
Đăm đăm, chân bước hững hờ
Thẫn thờ, đi mãi, bên bờ đau thương

Tuyết trắng tinh, vấn vương lả tả
Muôn ngàn sao thông thả đẩy đi
Đời tôi hai chữ chia ly
Hồn tôi sao mãi sầu bi chất chồng

Mây tuyết lạnh, phập phồng tha thước
Gió cuồng phong, đẩy bước tôi đi
Tuyết ơi, tuyết đến làm chi
Tuyết đem tâm sự, ghi thêm nổi sầu

Môi mấp mái, nguyện cầu, không dứt
Chốn xa xôi, người bức dây tơ
Mơ màng, lưu lại vần thơ
Bàng quàng thức tỉnh, giấc mơ ân tình

Trên giấy trắng viết in chữ tuyết
Sắc trắng trinh nguyên, viết nỗi lòng
Tâm này, chôn chặt sang đông
Bụi bay tuyết mỏng mắt trông, chữ sầu

Tiếng rổn rảng nghe đâu trên đá
Không chừng dẫm nát lá thư tôi
Tuyết kia nay đã vở rồi
Thư còn đâu nữa, ôi thôi mất rồi ! !!

Trúc Khương
Mùa Đông 2010
Cảm hứng trên tuyết trắng